Cinch Guide

Välja Sadelgjord Storlek _________________________________________________________________________________________________________________

 Måttguiden på den här sidan gäller Western Wanteds sadelgjordar. Standardstorlek är markerad.  

 

Måttguide Western Cinch Sadelgjord 

Mät från hästens ena armbåge till hästens andra armbåge, plussa till måttet med 35 cm.
Exempel 1: Hästens mått 46 cm + 35 cm = 81 cm köp 32"
Exempel 2: Hästens mått 42 cm + 35 cm = 77 cm köp den större storleken 32"
Exempel 3: Hästens mått 36 cm + 35 cm = 71 cm köp 28"

Måttguide Allround Sadelgjord

Mät från hästens ena armbåge till hästens andra armbåge, plussa till måttet med 76 cm.
Exempel 1: Hästens mått 46 cm + 76 cm = 122 cm köp 48"
Exempel 2: Hästens mått 42 cm + 76 cm = 118 cm köp 47"
Exempel 3: Hästens mått 36 cm + 76 cm = 112 cm köp 44"

Måttguide Dressage Sadelgjord

Mät från hästens ena armbåge till hästens andra armbåge, plussa till måttet med 25 cm.
Exempel 1: Hästens mått 46 cm + 25 cm = 71cm köp 28"
Exempel 2: Hästens mått 42 cm + 25 cm = 67 cm köp 26"
Exempel 3: Hästens mått 36 cm + 25 cm = 61 cm köp 24"


Rigg- positioner Western Saddle

Det finns 5 grundläggande riggpositioner på westernsadlar:

Full, 7/8, 3/4 , 5/8, Center

Den vanligaste riggpositionen som används idag är 7/8. 


Riktlinje för att välja Cinch för Western sadel

     

32" Vanligt vid Full, 7/8, 15/16 Saddle Rigging. 

28" Vanligt vid  3/4, 5/8, Center Saddle Rigging.       

Mohair Cinchen ska sprida trycket jämnt över hästens Caudal Deep Pectoral muskel se bild ovan.

  • Smalare sadelgjord än 10 cm gör att den skär in.
  • Bredare än 14 cm hämmar rörligheten och andningen. 
  • Ponny ej smalare än 8 cm och inte bredare än 10 cm.
  • Modell "Roper" ser ut som ett timglas, den breda delen mäter 22 cm medan den smalaste delen är 10 cm. Roper modellen dras inte åt, den sitter ganska löst. Dras Roper modellen åt skapar det en begränsad andning för hästen. En äkta Roper ryttare dra inte åt cinchen fullt ut, förrän när det verkligen gäller och släpper efter cinchen så fort jobbet är klart...
  • Tumregeln är att två fingrar ska passa bekvämt mellan cinchen och din häst.
  • Om du känner att du måste dra åt, kontrollera att sadeln ligger korrekt och vad för riggposition du använder. Har du double D kanske du ska byta riggposition ev. kanske du behöver komplettera med en flank cinch.
  • Rigging positionen på sadeln och ditt ändamål avgör vilken cinch som passar. Se tabellen här ovan.
  • Ju fler och tjockare trådar desto mjukare och bekvämare för hästen. 2 lager trådar 15+14= 29 trådar ger en cinch bredd på 10 cm OBS! ej bredare än 14 cm eller smalare än 10 cm.